File Name File Size Date
Parent directory/ - -
Minio_logo_light/ - 2018-08-22 23:24
Minio_Logo_Black.zip 1.1 MiB 2018-08-22 23:24
Minio_Logo_White.zip 1.2 MiB 2018-08-22 23:24
Minio_logo_dark.zip 1.1 MiB 2018-08-22 23:24
Minio_logo_dark.zip.old 717 KiB 2018-08-22 23:24
Minio_logo_light.zip 1.2 MiB 2018-08-22 23:24
Minio_logo_light.zip.old 704 KiB 2018-08-22 23:24
Minio_wordmark_dark.zip 724 KiB 2018-08-22 23:24
Minio_wordmark_light.zip 471 KiB 2018-08-22 23:24