File Name File Size Date
Parent directory/ - -
archive/ - 2019-10-12 01:43
minio.exe 42 MiB 2019-10-12 01:41
minio.exe.asc 819 B 2019-10-12 01:41
minio.exe.sha256sum 100 B 2019-10-12 01:41
minio.exe.shasum 76 B 2019-10-12 01:41
minio.RELEASE.2019-10-12T01-39-57Z 42 MiB 2019-10-12 01:41
minio.RELEASE.2019-10-12T01-39-57Z.asc 819 B 2019-10-12 01:41
minio.RELEASE.2019-10-12T01-39-57Z.sha256sum 100 B 2019-10-12 01:41
minio.RELEASE.2019-10-12T01-39-57Z.shasum 76 B 2019-10-12 01:41