File Name File Size Date
Parent directory/ - -
archive/ - 2020-07-13 18:26
minio.exe 49 MiB 2020-07-13 18:14
minio.exe.asc 833 B 2020-07-13 18:14
minio.exe.sha256sum 100 B 2020-07-13 18:14
minio.exe.shasum 76 B 2020-07-13 18:14
minio.RELEASE.2020-07-13T18-09-56Z 49 MiB 2020-07-13 18:14
minio.RELEASE.2020-07-13T18-09-56Z.asc 833 B 2020-07-13 18:14
minio.RELEASE.2020-07-13T18-09-56Z.sha256sum 100 B 2020-07-13 18:14
minio.RELEASE.2020-07-13T18-09-56Z.shasum 76 B 2020-07-13 18:14