File Name File Size Date
Parent directory/ - -
archive/ - 2020-02-07 23:33
minio.exe 45 MiB 2020-02-07 23:29
minio.exe.asc 819 B 2020-02-07 23:30
minio.exe.sha256sum 100 B 2020-02-07 23:30
minio.exe.shasum 76 B 2020-02-07 23:30
minio.RELEASE.2020-02-07T23-28-16Z 45 MiB 2020-02-07 23:29
minio.RELEASE.2020-02-07T23-28-16Z.asc 819 B 2020-02-07 23:30
minio.RELEASE.2020-02-07T23-28-16Z.sha256sum 100 B 2020-02-07 23:30
minio.RELEASE.2020-02-07T23-28-16Z.shasum 76 B 2020-02-07 23:30