File Name File Size Date
Parent directory/ - -
archive/ - 2020-03-25 07:10
minio.exe 47 MiB 2020-03-25 07:05
minio.exe.asc 833 B 2020-03-25 07:05
minio.exe.sha256sum 100 B 2020-03-25 07:05
minio.exe.shasum 76 B 2020-03-25 07:05
minio.RELEASE.2020-03-25T07-03-04Z 47 MiB 2020-03-25 07:05
minio.RELEASE.2020-03-25T07-03-04Z.asc 833 B 2020-03-25 07:05
minio.RELEASE.2020-03-25T07-03-04Z.sha256sum 100 B 2020-03-25 07:05
minio.RELEASE.2020-03-25T07-03-04Z.shasum 76 B 2020-03-25 07:05